Persbericht: NIF roept op tot samenwerking in strijd tegen radicalisme en terreur

Persbericht: NIF roept op tot samenwerking in strijd tegen radicalisme en terreur

De Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) en haar achterban hebben met afschuw kennis genomen van de terreuraanslagen naar aanleiding van de spotprenten over de profeet Mohammed (vzmh). De NIF veroordeelt het vergelden van (als kwetsend ervaren) spotprenten over de profeet (vzmh) met terreuraanslagen in de sterkst mogelijke bewoordingen. Onze gedachten gaan uit naar de families en dierbaren van de getroffenen en treuren over het leed dat de afschuwelijke aanslagen van 16 en 29 oktober hebben veroorzaakt.

Onafhankelijk van de ijzingwekkende aanslagen, is het de visie van de NIF dat prenten waarin de profeet Mohammed (vzmh) wordt bespot, onnodig grievend zijn voor haar achterban en moslims in het algemeen. De NIF en haar leden zien de vrijheid van meningsuiting niet als een vrijbrief om doelbewust moslims te kwetsen door de kern van het islamitische geloof te ridiculiseren. De NIF roept daarom de traditionele- en sociale media op om de grenzen van de wet, zoals bijv. bepaald in art. 137c Wetboek van Strafrecht (Misdaden tegen de openbare orde), te respecteren en preventief op te treden tegen normoverschrijdingen die leiden tot haat en onverdraagzaamheid. 

De NIF constateert dat er in reactie op de aanslagen geluiden opgaan over ‘harde maatregelen’ in Frankrijk gericht op haar moslimgemeenschap. Een Franse wet in voorbereiding om het toezicht op islamitische verenigingen aan te scherpen, baart de NIF zorgen. De NIF en haar achterban zijn ongerust dat de spanningen en het politieke discours in Frankrijk dusdanig overslaan naar Nederland dat ook in Nederland het toezicht wordt geïntensiveerd. De NIF ziet daarom waarde in overleg en samenspraak van de lokale en nationale autoriteiten met islamitische maatschappelijke organisaties vóórdat in Nederland maatregelen worden overwogen die van invloed zijn op de grondrechten van moslims. De NIF vraagt daarom aandacht voor proportionaliteit en het creëren van draagvlak bij islamitische maatschappelijke organisaties in de strijd tegen radicalisme en terreur.

Nederlandse Islamitische Federatie

29 oktober 2020