Islam Color

De naam Islam Color is afgeleid van vers 138 uit hoofdstuk al-Baqarah uit de Koran: ‘Maak de kleur van Allah (Islam) tot de uwe en wie is beter in kleur, dan Allah? Hem alleen aanbidden wij’. Islam Color heeft zich tot doel gesteld om Nederlandstalige islamitische kennis, met oog op de Nederlandse samenleving, op een transparante wijze aan te bieden.

Sinds de oprichting van Islam Color in 2011 is deze organisatie doorgegroeid naar duizenden leden en met de activiteiten hebben wij tienduizenden mensen bereikt. Zo organiseren wij meerdere grote bijeenkomsten met diverse sprekers en verschillende thema’s. Daarnaast heeft Islam Color lopende projecten zoals het Laurens project, waarbij vrijwilligers wekelijks demente eenzame ouderen bezoeken en samen leuke activiteiten uitvoeren. Terugkoppeling van eenzame ouders is zeer positief waardoor het een geroutineerd activiteit is geworden. De gezamenlijke activiteiten zijn; samen spelen, samen buiten wandelen, samen eten en soms samen bidden (bij moslims) etc.

Ook zijn er sociaalmaatschappelijke projecten zoals het helpen en steunen van de voedselbanken, speelgoed donaties aan terminale zieke kinderen, bezoek van zorgmedewerkers en doneren van spullen aan de bewoners van asielzoekerscentra.

Daarnaast houdt Islam Color zich bezig bekeerde moslims/moslima’s. Islam Color heeft als doelgroep iedereen en voornamelijk mensen die in de Islam zijn geïnteresseerd.