Missie en Visie

Doelstelling

Islamitische Gemeenschap Milli Görüş Zuid Nederland (IGMG ZN) is in 1981 opgericht met als doel dat de moslims in Nederland hun geloofsovertuiging kunnen belijden en actief deel kunnen nemen aan de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij. Bij deze doelstelling wordt de richtlijnen van de Islam als basis gebruikt.

In totaal telt IGMG ZN 18 moskeeën en enkele educatiecentra fin Zuid-Nederland. Om het geloof te belijden en actief deel te nemen aan de maatschappij verricht IGMG ZN decennia lang samen met deze vestigingen verschillende activiteiten.

Enkele van deze activiteiten zijn:
- Sociale en culturele activiteiten voor jongeren en vrouwen
- Educatieve activiteiten voor jong en oud
- Verrichten en steunen van activiteiten voor het belijden van het geloof
- Verzorgen van hadj en umrah reizen
- Wereldwijd liefdadigheidscampagnes steunen
- Uitvaartdiensten
- Workshops verzorgen

Met deze activiteiten heeft IGMG ZN verspreid over de wereld honderdduizenden mensen bereikt om hun behoefte te voorzien,  zo staat de mens en maatschappij bij IGMG ZN centraal.

Missie

IGMG ZN is een maatschappelijk betrokken organisatie en heeft als speerpunt om goedheid en rechtvaardigheid te aansporen en het kwade te verbieden.

IGMG ZN gelooft dat de beste onder de mensen diegenen zijn die het goede voor de mensheid willen.
IGMG ZN staat voor integratie, emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving. Dit wordt gedaan vanuit de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met deze missie willen we in de Nederlandse maatschappij dienstbaar zijn.

Visie

Iedere handeling die de positie van de mensen in de Nederlandse maatschappij ondersteunt zullen wij bijstaan en zullen we ons hiervoor inzetten. We willen meer maatschappelijk betrokken raken en ons verder ontwikkelen en ontplooien.

Dit kunnen we allemaal verwezenlijken met de steun van onze leden