NIF Educatie Afdeling

NIF educatie afdeling houdt zich bezig met educatie binnen de basisprincipes van IGMG. Zo beheert de NIF educatie afdeling projecten in samenwerking met verschillende vestigingen.

De missie van NIF educatie afdeling is het opleiden van leerlingen waarbij rekening wordt gehouden met de vaardigheden en de competentie van de studenten. We streven er naar om zelfverzekerde studenten op te leiden die zich verder kunnen ontplooien in de Nederlandse maatschappij.

Onze visie is mensen opleiden die volgens hun geloofsovertuiging opkomen voor mensenrechten, vrede, verbroedering en maatschappelijk belang. Deze studenten handelen  probleemoplossend en benutten de kwaliteiten die de mensen bezitten.

Onderwijsmethode:

 • 3-6 jaar: peuterklas
 • 7-8 jaar: voorbereidingsklassen
 • 9-12 jaar: basis onderwijs
 • 13-15 jaar: middenklas
 • 16+: Islamitische wetenschappen
 • 20+: Islamitische wetenschappen voor volwassenen

Onze principes zijn het behartigen van maatschappelijke belangen, verantwoordelijkheid opnemen waar het kan en solidariteit.
We streven er naar om het leerdoel te maximaliseren en meer uit de leerlingen te halen door ze te inspireren met onze professionals. Deze behoefte is ontstaan door een tekort aan islamitische educatieve ondersteuning buiten het traditionele schoolsysteem.

Overige curcussen / activiteiten:

 • Centrum voor gezinsadvies en onderwijs
 • Moeder kind speeltuin: activiteiten starten bij zwangerschap tot 4 jaar
 • Vader en ik: bewust vaderschap stimuleren
 • Mindervaliden: speciaal onderwijs voor mindervaliden
 • Kids club: 3-13 jaar inclusief maandelijkse kindertijdschrift
 • Cursussen tijdens zomer- en kerstvakanties
 • Summer school: speciaal voor jongeren in Turkije of Bosnië

We zijn trots met wat we tot heden hebben bereikt maar we zijn er nog niet. We willen een groter maatschappelijke betrokkenheid om verder uit te breiden.