Vrouwenafdeling

De vrouwenafdeling is sociaal betrokken en biedt verschillende diensten aan zodat moslimvrouwen in de maatschappij zichzelf verder kunnen ontwikkelen met behoud van Islamitisch identiteit. Zo biedt men diensten aan waarbij men in het sociale leven actief betrokken raakt en iedere individu staat open voor andere culturen waarbij men kiest om zich zelf verder te ontwikkelen en op te leiden.
De vrouwenorganisatie staat achter de volgende principes: ‘strijd met elkaar in het goede’, ‘maak het makkelijk en maak het niet moeilijk’ en ‘beste onder jullie zijn degenen die het beste voor anderen zijn.’ De vrouwenorganisatie neemt een model aan waarbij de vrouw maatschappelijk betrokken is. Tevens streeft men er naar dat huisvrouwen actief deelnemen in de maatschappij, zo zijn er verspreid over 19 vestigingen bijna 1500 actieve leden.

Een aantal van de verrichte werkzaamheden van de vrouwenorganisatie zijn: educatieve cursussen, lezingen, bijeenkomsten m.b.t. ontwikkelingen binnen het gezin, wedstrijden en speciale programma’s, culturele en geloof inhoudelijke diensten, liefdadigheden, zorgen en bezoeken van ouderen en zieken.

Investeren in de Nederlandse maatschappij: Integratie dient eigenlijk niet van een zijde maar dient van beide zijdes te komen. Dit kunnen we doen door in contact te komen met onze buren. Zo leren we elkaar beter leren kennen en kan het contact verder ontwikkeld worden.