Jongerenafdeling

De jongerenafdeling van de Nederlandse Islamitische Federatie vervult naast zijn godsdienstige taak ook sociale en maatschappelijke taken. Met bijna duizend leden verspreid over 19 vestigingen organiseren wij activiteiten waar jongeren zich op deze vlakken verder kunnen ontwikkelingen. De educatieve ondersteuning die wij bieden geeft school- en toekomst perspectief.

  • Enkele kernwaarden
  • Enkele voorbeelden van onze projecten: Musab Jongeren en Yildiz Jongeren
  • Toekomst perspectief

Dit doen wij niet alleen! Onze jongeren zetten zich in voor de Nederlandse samenleving voor verdere emancipatie, participatie en harmonisatie.

Enkele voorbeelden van onze projecten zijn: ‘Musab jongeren’ en ‘Yildiz jongeren’. Met deze projecten leren jongeren hun sociale, leiderschaps-, organisatorische, oratorische en soortgelijke vaardigheden verder ontwikkelen zodat ze een goede plaats innemen in de Nederlandse maatschappij. Met deze projecten komen jongeren in contact met hoog opgeleide jongeren.

Hoog opgeleide jongeren proberen een voorbeeld te worden voor jongeren en bieden zij de jongeren steun aan met betrekking tot hun toekomst carrière. Zo hoopt men dat deze jongeren een goede plaats innemen in de samenleving zodat we dit land verder kunnen ontwikkelen