De NIF en MGNN eisen terugtrekking programma ‘Gewoon Bloot’

De NIF en MGNN eisen terugtrekking programma ‘Gewoon Bloot’

Beste programmamakers,

Net als velen heeft ook de NIF en MGNN met ontluistering kennisgenomen van het voornemen van de NTR om op 21 maart een programma 'Gewoon Bloot' uit te zenden waarin kinderen ontblote volwassenen ondervragen over hun naakte lichamen. 

 

Het argument dat het deugdzaam is dat kinderen met toestemming van ouders worden blootgesteld aan deze vorm van nudisme, is wat ons betreft zeer betwistbaar en wij delen dit argument niet. In dit geval hechten wij zeer aan waarden en normen, en vinden het daarom niet gepast.

 

De NIF en MGNN eisen dat het programma wordt teruggetrokken uit de programmering en dat het ouderlijk gezag ten opzichte van de levensbeschouwelijke opvoeding rond naaktheid wordt gerespecteerd. Het feit dat er géén leeftijdsgrens geldt en het bijdraagt aan een normalisering van nudisme richting kinderen, maakt dat de NIF en MGNN zich geroepen voelen om de actie te veroordelen. De NIF en MGNN geloven dat met het programma overduidelijk een grens van openbare zedelijkheid wordt overschreden.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

MG NN – Voorzitter                                                                        NIF – Voorzitter

Mustafa Hamurcu                                                                            Mustafa Aktalan

Foto verweij Jonker instituut
persbericht-NIF-MGNN
persbericht-NIF-MGNN