Persbericht Nederlandse Islamitische Federatie

Nif_Logo3

 

 

Persbericht
NIF steunt Rohingya in Myanmar-proces.

 

De Nederlandse Islamitische Federatie steunt Gambia bij zijn aanklacht tegen Myanmar bij het Internationale Gerechtshof. Wij danken de Gambiaanse overheid voor de voortouw die zij hebben genomen om te strijden voor de rechten en gerechtigheid voor het Rohingya volk in Arakan. Het Rohingya volk wordt al ruim 50 jaar lang ontdaan van hun rechten en zijn slachtoffer van systematische genocide.
Het recht om in vrijheid en veiligheid te leven is een grondrecht. Deze rechten mogen niet afgeperst of overtreden worden door geen enkele overheid, persoon of groepering. De overheid van Myanmar zal uiteindelijk terechtstaan bij het Internationale Gerechtshof voor de genocide, de onrechtvaardigheid en de verbanningen die het sinds 2017 in het zicht van heel de wereld wordt uitgevoerd.
De internationale gemeenschap zal de etnische identiteit, burgerschap en burgerrechten van het Rohingya volk met spoed in garantie moeten stellen. De internationale gemeenschap moet de Rohingya vluchtelingen die van de genocide vluchten als volwaardige burgers erkennen en omarmen en voor hen mogelijk maken om op een eervolle manier terug te keren. Indien dit niet mogelijk is moeten er internationale sancties opgelegd worden tegen de overheid van Myanmar.
De regering van Myanmar moet afzien van het volgen van de fouten van voorgaande regeringen en de socio-culturele, politieke en economische rechten van de Rohingya bevolking in veiligheid stellen. Dit zal niet alleen vrede brengen in Myanmar maar in de hele regio.
Om dit teweeg te brengen zal allereerst de Verenigde Naties en vervolgens de internationale gemeenschap zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Behalve landen zoals Nederland en Duitsland willen we ook dat islamitische landen zoals Turkije en Maleisië initiatief nemen om in gesprek te gaan met de overheid van Myanmar, zodat problemen opgelost kunnen worden.
Het Internationale Gerechtshof zal deze zaak in behandeling moeten nemen. Voor de mensheid moet het Gerechtshof, met het besluit dat het gaat nemen, een duidelijk boodschap geven dat genocide, massamoorden en etnische zuivering niet ongestraft kan blijven.
De Nederlandse Islamitische Federatie

 

[googlepdf url=”https://igmg.nl/wp-content/uploads/2019/12/Persbericht-nif-1.pdf” ]