Dank aan broeders en zusters uit de zorg

Beste broeders en zusters uit de zorg,

 

Voor ons zijn jullie altijd al waardevol geweest, maar juist in dit soort tijden komt het belang van jullie werkzaamheden en onmisbaarheid van jullie nog een keer duidelijk naar voren.
Ondanks bijkomende risico’s, deinzen jullie er niet voor terug om levens van anderen te redden…
Ondanks onvoldoende slaap en rust blijven jullie inspanningen leveren…
Waardevolle plicht die jullie nakomen om de mens en de mensheid in leven houden…
Moge Allah (swt) tevreden zijn over jullie. Fijn dat jullie er zijn…

 

Met vriendelijke groet,
Mustafa Aktalan
NIF Voorzitter