Al-Qoeds

Al-Qoeds
Beste moslims!
Al-Qoeds(Jeruzalem)! De hoofdstad van onze harten. De heilige stad Al-Qoeds is dezer dagen weer op de schoot van de leeuwen gegooid. Het is de stad dat in de hemelen is ontstaan en vervolgens is neergedaald. Het is de stad van vrede dat in zijn hart de toevertrouwde Al-Aqsa draagt.
Al-Qoeds is de barmhartigheid van Hannen. Al-Qoeds is de mihrab van Zekeriya, het is de kuisheid van Meryem en het is de adem van Isa. Al-Qoeds is de stad waar de profeet Musa tegen zei:´Al-Qoeds, jij bent de stad waar ik een oog op heb’. Al-Qoeds is de eerste staanplaats van Burak en de heilige profeet, de drempel van de Miradj en het huis van Imran. Het is de stad van grootheid en van de opstijging. De stad der steden, het heilige Al-Qoeds. De stad der gelukzaligheid waar profeten hun tenten hebben opgezet. De stad aan de rokken van de Olijfberg Al-Qoeds. De stad waar mensen in vrede en rust hebben geleefd.
Al-Qoeds is eigenaar van al-Aqsa, de profeet gaf de opdracht om olijfolie naar toe te sturen om de lampioenen aan te steken, er bevindt zich één van de drie heilige moskeeën. Mekka is de harem van Allah, Medina van de profeet en Al-Qoeds is de harem van de ummah. Respect tonen en het beschermen van deze harem is volgens de imaan de verantwoordelijkheid van de ummah. Ondanks het feit dat Masjid al-Aqsa de tweede masjid is dat is gebouwd is het jarenlang de eerste qiblah geweest van de moslims. Al-Qoeds, Masjid Aqsa en zijn omgeving zijn plekken die in de Koran door Allah heilig zijn verklaard en waar onze Rab met lof over spreekt. Het is de plek waar Mohammed (vzmh) verzen geopenbaard heeft gekregen en de plek van de heilige reis. In de eerste verzen van soerah Isra wordt dit als volgt uitgelegd: “Verheven is Hij, die Zijn dienaar (Mohammed) ’s nachts van de Gewijde Moskee (al-Masjid al-Haram) naar de afgelegen Moskee (al-Masjid al-Aqsa), waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, heeft gebracht, opdat Wij hem een gedeelte van Onze tekenen konden doen zien. Hij is de Alhorende, de Alziende (al-Sami’ al Bashir).”

Geliefde Moslims
Al-Qoeds is een heilige plaats, een plaats van de miradj. Het is de stad waar moslims en de mensheid hun gelijke waarden vinden. Net als de Profeet (vzmh) die de miradj in Al-Qoeds heeft gedaan zal ook de ummah en de mensheid zijn miradj in Al-Qoeds beleven.
Al-Qoeds is jarenlang symbool geweest van vrede en rechtvaardigheid en niet van oorlog en verscheidenheid.

Beste broeders
Met veel pijn zien we allemaal hoe de wettelijke legitimiteit wordt vernietigd, internationale verdragen worden overtreden en er een lelijk spel wordt gespeeld jegens Al-Qoeds. Dit spel zal de hoop op vrede vernietigen en het is daarom een grote fout.
Men moet weten dat het verdedigen van de rechten en wetten van Al-Qoeds de plicht is van iedere moslim. Voor iedere moslim is dit een morele plicht.
Het erkennen van Al-Qoeds als de hoofdstad van israël zal geen bijdrage leveren aan de vrede in de regio. In tegenstelling, het zal de al aanwezige vonken laten ontvlammen en de vrede waar men hard naar op zoek is in de regio verder verdrijven. Het zal de pogingen tussen de twee landen om tot oplossingen te komen tot een onmogelijke brengen.
Al-Qoeds is zowel voor de Moslims als voor de Joden en voor de Christenen een heilige plaats. Daarom is het enkel mogelijk om de onenigheid in de regio weg te werken door de partijen in de regio met elkaar tot een overeenkomst te laten komen. Door op een onverantwoorde manier met de kwestie om te gaan en het als een simpele kwestie te zien, zal het probleem in de regio niet verdwijnen, maar zal deze onverantwoorde en ondoordachte stap een bijdrage leveren aan nieuwe gewelddadige acties.
De reacties die de VS over de hele wereld krijgt op toepassing die het op eigen initiatief wil doorzetten moet men beschouwen als waarschuwingen. Dat deze toepassing gevolgen zal hebben die de grenzen van de regio zullen voorbijgaan is niet moeilijk te beredeneren. Om deze reden willen we als eerst Duistland en Frankrijk en alle andere Europese landen bedanken dat zij hun kritische houding richting de VS duidelijk hebben gemaakt. We willen aangeven dat het zeer noodzakelijk is dat deze kritische houding in stand blijft.

Geliefde broeders en zusters
Wij nodigen de VS uit om helder en zuiver na te denken.
Er moet met zorg gewerkt worden aan een methode dat gericht is op de toekomst en dat diplomatisch is. Bij het oplossen van dit probleem moet men geen geweld inzetten. Dit zal namelijk nadelige gevolgen hebben op de hoop van de twee landen om tot vrede te komen.

Beste moslims
De onverantwoorde acties tegen Al-Qoeds, de eerste qiblah van de moslims, moeten herzien worden en men moet deze acties onmiddellijk stoppen om chaos in de regio en op de wereld te voorkomen. We bidden tot onze Rab dat ten eerste Al-Qoeds en alle heilige plekken worden beschermd tegen bezetting en geweld.
Amien.