Aanslag in Christchurch – Al een jaar verstreken maar het racismeprobleem is nog altijd aan de orde van de dag.


638F8B20-A026-43FA-9CC2-091AC1006420

 

Aanslag in Christchurch – Al een jaar verstreken maar het racismeprobleem is nog altijd aan de orde van de dag.

15 maart 2020

Bekir Altaş, secretaris-generaal van Islamitische Gemeenschap Milli Görüş (IGMG), plaatste onlangs een verklaring ter gelegenheid van de herdenking van de terroristische aanslag in Christchurch, waarbij 51 mensen omkwamen. ‘Hoewel het een jaar geleden is sinds deze afschuwelijke aanval, hebben we nog steeds moeite om de gebeurtenissen uit te drukken. We blijven ons zorgen maken over dergelijke aanvallen, omdat we in Halle en Hanau hebben gezien dat de nodige maatregelen niet zijn genomen.” Altaş vervolgde zijn woorden als volgt:

‘Onze gedachten gaan uit naar degenen die zijn omgekomen bij de terroristische aanslag in Christchurch. Als gevolg van de terroristische aanslag die op 15 maart 2019 vanuit anti-islamgedachten werd uitgevoerd, kwamen 51 mensen om het leven. De jongste slachtoffer van het bloedbad was drie jaar oud en de oudste was 71 jaar. Zelfs vandaag de dag zijn we nog altijd niet bekomen van de impact van deze afschuwelijke aanval. Ondanks het feit dat er een jaar is verstreken sinds deze gebeurtenis, hebben we er nog altijd moeite mee om de gebeurtenissen uit te drukken. Onze gebeden gaan uit naar (de nabestaanden van) degenen die bij de aanval om het leven kwamen of gewond raakten.

We vinden het zorgwekkend dat steeds meer mensen steeds kwetsbaarder worden voor het uitvoeren van dit soort lafhartige aanvallen en dat deze aanvallen met steeds kortere tussenpozen zich herhalen. In dit verband herinneren Halle en Hanau ons eraan dat we constant alert moeten zijn en dat we altijd samen moeten staan tegen haat en provocatie. Na de pijnlijke ervaringen in Solingen en Mölln van meer dan een kwart eeuw geleden, beseffen we dat we nooit veilig zullen zijn voor de gevaren van racisme. Daarnaast zien we ook in dat beloftes die zich niet in de praktijk vertalen ook niet meer te vertrouwen zijn. Zolang we de kwestie niet serieus oppakken en de nodige maatregelen hier tegen nemen, kunnen we niet ‘nooit meer’ zeggen. Daarom herhalen we onze oproep aan de politiek en de veiligheidsdiensten om de strijd tegen racisme krachtdadiger uit te voeren.

Aansluitend hierop, moet Europa ook zijn vluchtelingenbeleid herzien. Racisme is niet te bestrijden door de mensenrechten in te trekken, nietig te verklaren en te bagateliseren. Het zijn juist deze signalen die de geïnfecteerde mentaliteit van de terroristen versterken; de gedachte dat mensenrechten niet universeel zijn, maar voor bepaalde groepen gelden, stelt hen in staat hun gedachten in daden om te zetten. Met het huidige beleid kan racisme slechts worden aangemoedigd en niet tegen worden gegaan.”