5. MEDEDELING: TOEVOEGING AAN DE AANKONDIGINGEN VAN 13, 15 en 17 MAART

70F38F18-8E90-47F2-A860-83C56FAA7C1A
Nederlandse Islamitische Federatie

Rotterdam, 27 Mart 2020
5. MEDEDELING: TOEVOEGING AAN DE AANKONDIGINGEN VAN 13, 15 en 17 MAART

Assalamu alaikum beste broeders en zusters,
In het kader van de maatregelen die de Nederlandse regering onlangs heeft afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, neemt NIF Milli Görüş de volgende aanvullende besluiten voor de aangesloten gemeenschappen:
– Het tijdelijk stoppen van de vrijdaggebeden, het onderwijs en de activiteiten (huis- en lokaalgesprekken) van onze instellingen worden verlengd tot 1 juni 2020. Tot deze datum stoppen we ook tijdelijk met de gemeenschappelijke gebeden en verzoeken we ook iedereen de gebeden thuis te verrichten.
– Onze moskeeën staan alleen open voor spirituele begeleiding en blijven gesloten tot nader verklaring.

– In overeenstemming met de mogelijkheden, zullen onze vestigingen voor de sociale solidariteit het gebedsoproep tijdens het vrijdaggebed door de luidspreker laten luiden, gevolgd door een smeekbede.
– Indien nodig zullen enkele locaties van onze vestigingen beschikbaar worden gesteld voor ziekenhuizen om patiënten te behandelen.
– In het kader van “Reik Je Hand Uit Naar De Buren” project zullen ouderen en behoeftigen worden ondersteund.
Eerder genomen maatregelen in het kort:
– De kantines zullen met ingang van 15 maart om 18:00 uur tot 6 april gesloten zijn. De buurtwinkels kunnen doorgaan met hun activiteiten, op voorwaarde dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn en dat de mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
– De werkzaamheden binnen onze organisatie zullen volgens de “Activiteitenaankondiging” worden uitgevoerd welke tevens op 26 maart 2020 naar onze vestigingen zijn verstuurd.
We willen nogmaals onze gemeenschap op het hart drukken dat diegenen die de ziekteverschijnselen hebben, thuis moeten blijven.
In navolging van de huidige ontwikkelingen zullen onze beslissingen over dit onderwerp transparant blijven worden gedeeld met het publiek.
Met vriendelijke groeten,

 

Mustafa Aktalan
NIF Voorzitter