PERSBERICHT Oproep tot vrede en menselijke waardigheid in Jeruzalem

PERSBERICHT

IGMG – İslamitische Gemeenschap Millî Görüş

8 December 2017

Oproep tot vrede en menselijke waardigheid in Jeruzalem

Het is 50 jaar geleden dat Israël de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza heeft bezet. Terwijl internationale mensenrechtenorganisaties al 50 jaar de rechtenschendingen in deze bezette gebieden uitschreeuwen, strookt de uitspraak van de Amerikaanse President Donald Trump om het bezette gebied Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen niet met politieke, diplomatieke en ethische waarden.

De Verenigde Naties hebben al meerdere keren op verschillende platforms verklaard dat het nederzettingenbeleid van Israël in strijd is met het internationaal recht en hebben Israël verzocht om deze handelingen te beëindigen. Israël daarentegen heeft zijn discriminatoir beleid en de bouw van nieuwe nederzettingen voortgezet.

De internationale gemeenschap heeft de illegale nederzetting van Israël tot op de dag van vandaag verworpen overeenkomstig de rapporten over de schendingen in Israël van ontelbare mensenrechtenorganisaties, de berichtgevingen van onafhankelijke journalisten en non-gouvernementele organisaties ter plaatse. Juist hierdoor zijn alle ambassades niet in Jeruzalem, de zogezegde hoofdstad van Israël, maar in Tel Aviv gevestigd.

In dat opzicht is de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump zeer provocatief:
Door de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël worden de mensen die in dit gebied met zware rechtenschendingen te maken krijgen op verschillende vlakken zoals het onderwijs, de tewerkstelling en de gezondheidssector én de tienduizenden mensen die het leven hebben gelaten in het Palestijns-Israëlisch conflict vernederd en wordt het geweten van de publieke opinie genegeerd. Dit is niet enkel op politiek vlak een grove fout, het is vanuit consciëntieus oogpunt een grote schande. Het is geen verrassing dat een dergelijke schande wordt gestipuleerd door Trump, een man die al vanaf het begin van zijn verkiezingsstrijd de aandacht trekt met zijn islamofobe, xenofobe, seksistische, alteriteitsvertogen, populistische uitspraken: maar hij heeft wel bewezen hoe er met destructieve uitspraken een nieuwe dimensie bereikt is.

In dit gebied kan de vrede niet weerkeren door denkbeeldige erkenningen van hoofdsteden. Aan beide kanten moeten mensenrechtenschendingen, geweld en burgeraanvallen ophouden.

Het negeren van de rechtenschendingen en de vijftigjarige nederzetting waarmee het internationaal recht wordt geschonden, zal de vrede alleen maar belemmeren. Men zou daarentegen het internationaal recht, universele waarden en het gezond verstand moeten versterken en een twee-statenoplossing steunen.

Wij nodigen iedereen die het internationaal recht respecteert uit om zich te verzetten tegen de discriminatie en rechtenschendingen, om op te komen voor Jeruzalem, de heilige stad voor alle religies, en om de ongeldigheid van de beslissing van Trump uit te schreeuwen. Jeruzalem, die niet enkel voor moslims maar ook voor christenen en joden een heilige plek vormt, dient buiten politieke spelletjes gehouden te worden. Wij verklaren hierbij alle actoren die vrede, menselijke waardigheid, basisrechten en het internationaal recht hoog in het vaandel dragen en zich verzetten tegen elke mogelijke handeling en provocatie die de vrede in dit gebied belemmert, waaronder deze foute beslissing, te zullen steunen. Wij feliciteren alle staatshoofden, politici, non-gouvernementele organisaties en opiniehebbers die hun gezond verstand hebben gebruikt door zich te verzetten tegen deze beslissing en het internationaal recht hebben onderschreven. Wij hopen op een vervolg van de aandacht voor deze gevoelige materie.

IGMG – İslamitische Gemeenschap Millî Görüş