2019 NIF Sokak İftarı Rotterdam Blaak’ta Gerçekleştirildi

Hollanda İslam Federasyonu (Millî Görüş Güney Hollanda) bu yıl (2019) ramazanda bir ilke daha imza attı. Rotterdam’ın en cazibe merkezi Blaak meydanında sokak iftarı vererek gelecek yıllarda devam edilmesi arzu edilen bir faaliyeti gerçekleştirdi. Hollanda’nın değişik yerlerinden katılan yaklaşık iyi yüz kadar üniversiteli genç meydanda birlikte iftar ettiler. Akşam namazını cemaatle kıldılar.

Üniversiteliler başkanı Mustafa Şener İslam dininin güzelliklerinin paylaşılmaya çalışıldığı bu iftar sofrasının Müslüman ve Müslüman olmayan herkese açık olduğunu belirtti.

İftarda güney Hollanda bölge başkanı Mehmet Erdoğan, NIF gençlik başkanı Mustafa Aktalan ve İslam Color başkanı Dr. Bahri Bulut kısa selamlama konuşmaları yaptılar. Konuşmalarda Hollanda İslam Federasyonunun nasıl bir teşkilat olduğu, İslam’ı nasıl anladığı ve günümüzde sosyal hayatta oynadığı rol ortaya konulmaya çalışıldı. Ayrıca konuşmalardan ortaya çıkan bir diğer önemli ortak mesaj ise Müslümanların bu toplumun bir parçası olduğu vurgulandı. Müslümanların bu toplumda birer vatandaş olarak kalıcı oldukları ve ülkenin yasalarına uymanın yanı sıra kendi dini vecibelerini de en güzel biçimde yaşamaya devam edeceklerinin altı çizilmeye çalışıldı.

Üniversiteliler başkanı Mustafa Şener ilk olmasına karşın başarılı bir iftar programı olduğunu, çevreden geçerken kendilerini izleyen Hollandalıların sofraya davet edildiğini ve katılanların olduğunu belirtti.

Şener bu programı artık Güney Hollanda olarak her yıl yapmayı bir gelenek haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Şener bu yıl iki yüz kişiyle yapılan bu programın seneye beş kişilik olarak yapılması için çalışacaklarını kaydetti.

Dogus-Rotterdam

00 7 6 5 4 3 2 1