2019 Önden Gidenler Programı

Neden Önden Gidenler Programı ?

Birer  Müslüman olarak, önce Allah’a vermiş olduğumuz iman ahdine sadık kalmak  ,  Hak yolu bize öğreten ve örnek olan Allah Rasülünün sünnetine uygun yaşamaktan onun izinden gitmekten asla vazgeçmemek , Sonra da yolumuzu aydınlatan, bize öncülük eden, zor zamanlarda Hak dine ve hak davaya sahip çıkarak yeniden ümmete yön veren ve yol gösteren; bu mücadelede büyük zorluklara göğüs geren din ve dava büyüklerimizi unutmamak, onları anmak ve hatırlamak bizim en önemli sorumluluklarımız aramızda bulunmaktadır. Bu büyüklerimizi doğru tanımak ve anlamak ve geride bıraktıkları miraslarını gelecek kuşaklara doğru bir şekilde taşımak bu programın en önemli amaçlarından birisidir. Bunların bir nişanesi olarak da önden gidenler programları organize edilmektedir.

Merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamız olmak üzere, bize örneklik ve önderlik eden Mahmut Sami Ramazanoğlu, Mehmet Zahit Kotku, Bediuzzaman Said Nursi, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Muhammet İkbal,Muhammet Hamidullah, Aliya İzzet Begoviç, Malcolm X, Yusuf Zeynel Abidin,Osman Yumakoğulları ve Sefer Ahmedoğlu gibi öncü şahsiyetler tespit edilmiş ve

bunlara ilaveten 2019 yılı şubat ayı önden gidenler programlarında aşağıda isimleri zikredilen şahsiyetler de anma programımıza dahil edilerek miras ve mücadeleleri anlatılmaya ve anlaşılmaya çalışılacaktır:

  1. Abdulaziz Bekkine
  2. Nurettin Topçu
  3. Esad Erbili
  4. Ebu’l Hasen Ali En-Nedvi
  5. Mustafa Sabri Efendi
  6. Ali Haydar Efendi
  7. Mustafa Efe
  8. Ahmed Deedad
  9. Ebubekir Siraceddin (Martin Lings)

Ayrıca Hollandada  cami ve teşkilatlarımızın kuruluş aşamasında büyük emeği olan kurucu neslin anılması ve yeni kuşaklara onların tanıtılması ve mücadelelerinin aktarılması programın amaçları arasında bulunmaktadır. Elbette Avrupa’nın iman ve İslam açısından yeşermesine, çok büyük imkansızlıklara rağmen, diş ve tırnaklarından artırarak teşkilatlar kuran, camiler bina eden, cemaati toplayan, çoluk çocuğun dinini öğrenecekleri eğitim kurumları ihdas eden; bir kısmı tekrar göçerek anavatana dönen bir kısmı ise, vefat edip huzur-u ilahiye rihlet eden birinci ve ikinci kuşak gurbetçilerimizi de bu programlarda hatırlanacak ve programa dahil edilecektir.

Onden Gidenler 2019